Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken
Hartelijk welkom op onze website.

Nieuw Sint-Truiden is een sociale huisvestingsmaatschappij in Zuid-Limburg en zij beheert circa 1500 huurwoningen in deze regio.

Haar werkgebied strekt zich uit over drie gemeenten: Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.

 Onze website richt zich niet alleen tot huurders of kandidaat-huurders, maar ook tot sociale actoren en beleidsinstellingen.

Op deze website vind je een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent sociale huisvesting.

Heb je na het raadplegen van onze website toch nog een vraag, dan kan je ze hieronder stellen.

     

Je krijgt van ons zo snel mogelijk reactie.

Het team van Nieuw Sint-Truiden staat voor je klaar.


 

 

Onze kantoren zullen GESLOTEN zijn op

maandag 27 februari 2017

Nieuws:  Groenonderhoud: Faling aannemer

Ingevolge een open aanbesteding, die plaatsvond op 12 januari 2016, werd een nieuwe aannemer aangesteld voor het onderhoud van de groene zones in diverse wijken en rondom de wooncomplexen: bvba Tuinen Swerts uit Sint-Truiden.

Deze aannemer voerde zowel onderhoudswerken uit aan het privatief domein van de huisvestingsmaatschappij als aan delen van het openbaar domein van hetzij de stad Sint-Truiden, hetzij de gemeente Gingelom, dit al naargelang de ligging van de wijken uiteraard.

Spijtig genoeg ging deze aannemer einde 2016 evenwel in faling. Hierdoor werden er in de loop van 2016 een aantal onderhoudswerken niet uitgevoerd, zoals bvb de wintersnoeiwerken.

Ondertussen is er een nieuwe oproep gelanceerd naar geïnteresseerde aannemers en de opening van de open aanbesteding vindt plaats op 7 februari 2017.

De huisvestingsmaatschapmpij stelt daarbij alles in het werk opdat een nieuwe aannemer deze onderhoudswerken ten laatste op 1 april 2017 terug kan hervatten.


Nieuws 

enlightened 12.12.2016            Huurherzieningen 2017

Alle huurders hebben intussen hun nieuwe huurprijsberekening ontvangen.

Wij vragen de huurders om de gegevens betreffende het inkomen, invaliditeit en het aantal personen ten laste (toestand 01.01.2017) te willen controleren op hun juistheid!

Huurders die fouten vaststellen, dienen onze verantwoordelijke van de dienst verhuringen, Katja Haubrechts ( 011/71.75.45) hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen en haar de nodige bewijsstukken met de correcte informatie te bezorgen.

Opgelet: klachten omtrent de huurprijsberekening worden niet meer aanvaard na 31.01.2017 !!!!!!


 

Je plaats op de wachtlijst als kandidaat-huurder opvolgen 

Deze functionaliteit is voorlopig niet meer beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een nieuwe module.

Bijgevolg kan u momenteel ook geen informatie betreffende de wachtlijst bekomen bij de dienst kandidaat-huurders.

 


Nieuws:  Onderhoud gemeenschappelijke delen diverse wooncomplexen

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen in diverse (grotere) wooncomplexen werd opnieuw aanbesteed.

Op 20 oktober 2016 werden deze werken toegwezen aan:

- vzw De Ploeg uit Sint-Truiden, dit voor het onderhoud van de traphallen en andere gemeenschappelijke lokalen

- nv Iris Cleaning Services uit Lummen voor het kuisen van grotere glaspartijen in enkele wooncomplexen.

Op 1 december 2016 namen beide onderhoudscontracten een aanvang en dit met een looptijd van 2 jaar.