Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Visitatierapport 2013 

Op 10 en 11 december 2012 kreeg onze huisvestingsmaatschappij als één van de eerste in Vlaanderen de door de Vlaamse Overheid aangestelde visitatiecommissie op bezoek.

De beoordeling van de door onze huisvestingsmaatschappij geleverde prestaties tijdens de voorbije jaren werd door deze 3-koppige commissie opgelijst in een uitvoerig visitatierapport.

In de toekomst zullen alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen om de 4 jaren door een visitatiecommissie bezocht en beoordeeld worden.

Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank en de daarnaast door de vennootschap verstrekt gegevens en documenten, publieke gegevens en gesprekken met de vertegenwoordigers van de betrokken vennootschap, huurders en lokale woonactoren.

Dit volledig rapport kan u hieronder downloaden.