In de loop van augustus ontvingen heel wat huurders een omzendbrief van Infrax waarbij aangekondigd werd dat Infrax vanaf 1 juni 2018 zal overschakelen naar een ander soort gas. In deze brief werden de huurders aangeraden om hun installateur te vragen om hun gasinstallatie na te laten kijken.

Bij deze willen wij al onze huurders geruststellen:

– de huurders dienen zelf GEEN ENKELE ACTIE hiervoor te ondernemen

– de huisvestingsmaatschappij is op dit ogenblik bezig met een INTERNE controle om na te gaan of er al dan niet toestellen zijn, waarbij een technische ingreep door een technicus noodzakelijk zou zijn. Mocht dit zo zijn, dan valt dit VOLLEDIG TEN LASTE van de huisvestingsmaatschappij en dan zal je hierover persoonlijk door ons gecontacteerd worden in de loop van de volgende maanden.

Tussen september 2017 en mei 2018 zal Infrax wel bij deze huurders langskomen om de drukmeter van de gasmeter te vervangen. Mocht je op dat ogenblik niet thuis zijn, dan zal Infrax een kaartje achterlaten in je brievenbus met de vraag om een afspraak met Infrax te willen maken. Ook hier vallen er GEEN KOSTEN ten laste van de huurders.

Hieronder vind je een lijstje met de straten waar je als huurder binnennkort een techniscus van Infrax mag verwachten voor een bezoek.

nst nieuws Overschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ gas omzendbrief Infrax