Op 20 oktober 2017 vierden de 9 Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen uit de huursector hun 50 jarige samenwerking onder de koepel van vzw Woonplatform Limburg.

De vzw Woonplatform Limburg nodigde hiervoor de beleidsmakers van alle Limburgse steden en gemeenten, Provinciebestuur en andere belangrijke partners uit op een netwerk-event in de Corda Campus te Hasselt en dit op vrijdag 21 oktober 2017. Hierbij werd door de trendwatcher Herman Konings een lezing gegeven over de ‘Toekomst van (sociaal) wonen’

Samen met de Limburgse collega’s willen we volgende uitdagingen aangaan voor de nabije toekomst:

  • uitkijken naar nieuwe woonvormen voor kleine gezinnen en alleenstaanden
  • nood aan meer en intensievere woonbegeleiding aan diverse doelgroepen
  • zoeken naar de aankoop van nieuwe betaalbare bouwgronden
  • samen met de Overheid blijven zoeken naar een financiering die zorgt voor een voldoende evenwicht om de bouwprojecten rendabel te kunnen maken.
nst nieuws 50 jaar Woonplatform Limburg vzw