Huurders, waarvan we geen geldige inkomstenbewijzen in ons bezit hebben, werden per brief uitgenodigd om de nodige bewijsstukken inzake hun inkomen van het jaar 2015  vóór 30/11/2017 te bezorgen aan de dienst verhuringen (contactpersoon: Katja Haubrechts – tel. 011/68.33.79 – druk 1).

Gevraagde attesten:

  • Aanslagbiljet belastingen Aanslagjaar 2016 – inkomen 2015
  • Heb je voor het jaar 2015 geen aanslagbiljet ontvangen of is het gezamelijk inkomen € 0, dan moet je je inkomen bewijzen aan de hand van attesten van pensioen, ziekte – of invaliditeitsvergoeding, werkloosheidsuitkering, OCMW-steun.
  • Heb je in 2015 geen inkomen genoten dan moet je bewijzen afleveren van het eerstvolgende jaar dat je wel een inkomen genoten hebt aan de hand van:
    • het aanslagbiljet der directe belastingen (aanslagjaar 2017 – inkomen 2016
    •  de fiscale fiches of attesten, die je ontvangen hebt waarop het bedrag aan ontvangen vergoedingen vermeld staat: invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding enz.
    • Heb je geen inkomen genoten in 2015 (en/of de volgende jaren), dan moet je de verklaring ‘geen inkomen’ ondertekend aan ons terug bezorgen

Let op: Zolang we nodige documenten niet in ons bezit hebben, wordt in 2018 de maximum huur aangerekend!

nst nieuws Huuraanpassing 2018 – opvraging attesten