In de loop van december worden de nieuwe huurprijsberekeningen aan alle huurders bezorgd.

Wij vragen aan onze huurders om de gegevens betreffende het inkomen, invaliditeit en het aantal personen ten laste (toestand 01.01.2018) te willen controleren op hun juistheid!

Huurders die fouten vaststellen, dienen onze verantwoordelijke van de dienst verhuringen, Katja Haubrechts (011/68.33.79 – druk 1), hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen en haar de nodige bewijsstukken met de correcte informatie te bezorgen.

Opgelet: klachten omtrent de huurprijsberekening worden niet meer aanvaard na 31.01.2019 !!!!!!

Meer info over je huurprijsberekening voor 2019 vind je door hier te klikken.

nst nieuws Nieuwe huurprijsberekening op 1 januari 2019