Tijdens deze coronacrisis ontstaan er vaak conflicten binnen het gezin. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Probeer alvast deze 5 tips:

Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar
Deel samen je dag in.
Beweeg voldoende (wandelen, fietsen, yoga,…).
Doe leuke dingen samen en neem tijd voor jezelf.
Geef elkaar elke dag een complimentje.
Word je boos? Uit je gevoelens
Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed.
Bespreek spanningen en conflicten
Wat maakt jou en andere gezinsleden (weer) rustig?
Wat ontspant je?
Praat over oplossingen.
Na een ruzie: praat het uit.
Druk op de pauzeknop
Verlies je controle? Tel tot 10, Adem diep in en uit,
Ga naar buiten. Gaat iemand over jouw grens?
Neem afstand.
Zoek een veilige plek.
Zoek steun of hulp
Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand die je vertrouwt.
Zoek professionele hulp (bv. telefonisch/online).

Meer info op:
www.1712.be
www.slachtofferzorg.be

nst nieuws Omgaan met conflicten in het gezin