Wonen in Nesten

Betaalbaar wonen blijft voor een ruime groep van mensen een struikelblok. In de provinciale LSO-werkgroep ‘Wonen in nesten’ bogen Limburgse OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren zich de voorbije maanden over dit vraagstuk. Het aanbod van...