Berekening van mijn huurprijs


Hoeveel huur betaal ik vanaf 1 januari 2022?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning.

De Vlaamse Regering heeft op op 1 januari 2020 de huurprijsberekening gewijzigd:

1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energiecorrectie

2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel

3. De manier om jouw inkomen vast te leggen

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + energiecorrectie + extra huurlasten = huurprijs

Energiecorrectie

Voor bepaalde huurwoningen wordt er vanaf 01/01/2020 een “energiecorrectie” aangerekend.

Als cv Nieuw Sint-Truiden extra geld heeft geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijks toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociale tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

De Huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Je inkomen

Vanaf 01/01/2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Het referentie-inkomen (of een gedeelte ervan) van familieleden tot de 3de graad die erkend
zijn als ernstig gehandicapt, is vrijgesteld voor de huurprijsberekening. Voor 2022 bedraagt
de vrijstelling 12.297,78 euro per erkend familielid.

Daarnaast kijken we vanaf 01/01/2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Je inkomen wordt geïndexeerd met de gezondheidsindex. Dan toetsen we je geïndexeerd inkomen af aan de inkomensgrenzen van 2022.

De inkomensgrenzen voor 2022 zijn:

  • alleenstaande: 25.850 euro
  • alleenstaande met een handicap: 28.015 euro
  • anderen: 38.773 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.167 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen je geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

  • je inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
  • je inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
  • je inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 25.850 euro.

  • Verdiende je 25.850 euro of minder? Dan blijven we je inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. 
  • Verdiende je 28.500 euro? Dan is dit 110,25% van de inkomensgrens. We delen je inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 20 euro (bedrag 2022) af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Ook voor een gezinslid, erkend als ernstig gehandicapt (= + 66%) of erkend als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering, wordt een gezinskorting toegepast.

Patrimoniumkorting

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Minimum en maximum huurprijs

De te betalen huurprijs (exclusief huurlasten) zal ook nooit lager liggen dan:

  • 128 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 287 euro);
  • 256 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 751 euro)

De te betalen huurprijs (exclusief huurlasten) zal ook nooit hoger liggen dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,… .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je 2 kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de 2 kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Contacteer dan onze dienst verhuringen

Lees hier ook de uitgebreide toelichting.

Ik huur Berekening van mijn huurprijs