Berekening van mijn huurprijs


Hoeveel huur betaal ik vanaf 1 januari 2019?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + extra huurlasten = huurprijs

Je inkomen

Je inkomen bepaalt grotendeels je huurprijs. We kijken nu naar je inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we je geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 2019 verandert dit laatste. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om je huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

  • alleenstaande: 24.852 euro
  • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
  • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen je geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

  • je inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
  • je inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
  • je inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro (bedrag 2019) af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Minimum en maximum huurprijs

De te betalen huurprijs (exclusief huurlasten) zal ook nooit lager liggen dan:

  • 123 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 278 euro);
  • 246 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 722 euro)

De te betalen huurprijs (exclusief huurlasten) zal ook nooit hoger liggen dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

  • Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we je inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.
  • Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen je inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,… .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je 2 kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de 2 kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Contacteer dan onze dienst verhuringen

Ik huur Berekening van mijn huurprijs