Jaarlijkse huurprijsaanpassing


Jaarlijkse herziening van de huurprijs op 1 januari

Overeenkomstig het Kaderbesluit Sociale Huur (Besluit Vlaamse regering dd. 12/10/2007) wordt de te betalen huurprijs jaarlijks op 1 januari herzien.

Hieronder kan je de toelichting downloaden waarbij je in detail de nodige info vindt over de wijze waarop de huur op 1 januari van het lopend jaar werd aangepast.

  Huurprijsberekening 2021 toelichting

Ik huur Jaarlijkse huurprijsaanpassing