Mijn buren


Je buur, je vriend!

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Te harde muziek, blaffende honden, vuurtje stoken, afval stockeren, onkruid in de tuin, enz… .  Dit alles valt onder de noemer van ‘storend woongedrag’ en kan de leefbaarheid van je woonomgeving serieus verstoren. Het geeft spijtig genoeg ook dikwijls aanleiding tot discussies en ruzies tussen buren.

Houdt er dan ook rekening mee dat je in een buurt of complex woont waar meerdere gezinnen gehuisvest zijn. Als er een woonprobleem is, raden wij je aan om in eerste instantie je buur zelf hierover aan te spreken.  Een eenvoudig gesprek kan soms het probleem al oplossen.

Mocht dit toch niet lukken, dan kan je ook bij onze medewerker van de dienst huurderszaken terecht. 

Wij proberen het gemelde probleem zo snel mogelijk op te lossen. Indien nodig contacteren wij beide partijen voor een gesprek en/of plaatsbezoek.  Of wij nemen verder contact op met het plaatselijk OCMW, de lokale politiediensten, je wijkinspecteur, de dienst burenbemiddeling, …  of verwijzen je dossier door naar een andere dienst.

Hieronder vind je enkele nuttige adressen, waar je zelf ook rechtstreeks terecht kan met je klachten:

Nuttige adressen:

Lokale politie Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken

Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden

Tel 011/70.19.11 of bij hoogdringendheid: 101

E-mail: contactformulier

Wil je weten wie je wijkinspecteur is, dan kan je dit via onderstaande link vinden op de website van de lokale politie: wijkdienst lokale politie

Dienst Burenbemiddeling – Preventiewinkel

Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden

Tel 011/48.05.69

je kan ook op de website van de lokale politie terecht voor bijkomende informatie:  burenbemiddeling

Hieronder kan je een folder over burenbemiddeling downloaden:

 Brochure burenbemiddeling

Tot slot, enkele tips voor een goed contact:

  • Groet je buren, dat is aangenaam;
  • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft;
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Kondig een feestje of mogelijke geluidshinder aan, maar beperk eventuele overlast tot een minimum;
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep;
  • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.
Ik huur Mijn buren