Hoe kan ik mij inschrijven?

Zelf je inschrijving voorbereiden of klaar maken.

Als kandidaat-huurder word je geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium. In functie van je specifieke gezinssamenstelling kan je op het keuzeformulier aanduiden voor welke locaties je voorkeur uitgaat. Je kan hierbij ook je voorkeur van type woongelegenheid opgeven.

Op het keuzeformulier wordt ook per locatie en type woning aangegeven hoeveel woongelegenheden er beschikbaar zijn.

De huisvestingsmaatschappij zal een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken! De keuze die je maakt, dient dus voldoende groot te zijn. Je moet in elk geval kiezen voor locaties met reeds verhuurde woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk!

Je kan ook de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die je wenst te betalen.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare sociale woongelegenheden binnen ons werkgebied Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De keuzeformulieren zijn opgedeeld volgens de rationele bezetting (alleenstaanden, koppels, gezinnen met 1, 2, 3 of meer kinderen of andere inwonenden) en deze kan je hieronder downloaden:

  alleenstaanden

  koppels zonder kinderen of andere inwonende personen

  gezin met 1 kind of andere inwonende persoon

  gezin met 2 kinderen of andere inwonende personen

  gezin met 3 kinderen of andere inwonende personen

  

Toelichting

In de “Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning” vind je meer informatie over de huidige voorwaarden en de keuzeverfijning. Zie onderstaande document:

  Toelichting bij aanvraag 2021

Je inschrijvingsformulieren invullen

Hieronder vind je de inschrijvingsbundel om je kandidaat te stellen voor een sociale woning. Je kan dit document hier afdrukken of je kan ook een papieren exemplaar bekomen op het kantoor van de huisvestingsmaatschappij. De inschrijvingsbundel bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier
  • Het formulier ‘controle eigendomsvoorwaarden’
  • Het keuzeformulier (zie hierboven)

Probeer dit document zelf vooraf zo volledig mogelijk in te vullen. Breng het nadien, samen met alle gevraagde bijlagen, persoonlijk binnen op de dienst kandidaat-huurders. Je dossier zal dan direct op de volledigheid gecontroleerd worden en indien nodig zal je verder geholpen worden met de inschrijving.

Onvolledige dossiers worden steeds geweigerd en terugbezorgd aan de kandidaat-huurder.

Aan de hand van de checklist hieronder kan je zelf de volledigheid van je dossier al controleren.

 Aanvraagformulier 2021

  Controle eigendomsvoorwaarde

   Checklist 2021

 

Breng de juiste documenten mee naar ons kantoor.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart (paspoort)
Breng een fotokopie van de identiteitskaarten mee van jezelf en je echtgeno(ot(e), wettelijke of feitelijke partner, die de sociale woning mee gaat bewonen.

Het aanvraagformulier
Dit is een erg belangrijk formulier. De toekomstige referentiehuurder, zijn of haar echtgeno(ot(e), wettelijke of feitelijke partner, die de sociale woning mee gaat bewonen, moeten het aanvraagformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en de maximale huurprijs die je wil betalen.

Als je langskomt, overlopen we dit formulier samen.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. Dit document is toegevoegd aan het aanvraagformulier.

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

We kijken naar het inkomen van het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet (maximum 3 jaar oud) beschikbaar is.

 

Speciale situaties

  • Verdiende je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste 3 maanden mee;
  • Zit je in een collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.
Ik wil huren Hoe kan ik mij inschrijven