Ik krijg een woning aangeboden


 

Moet ik de aangeboden woning aanvaarden?


 

Ik aanvaard de woning

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

  • We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet;
  • We berekenen de huurprijs en de waarborg;
  • We maken een huurcontract;
  • Jij en je echtgeno(o)t(e), wettelijke of feitelijke partner tekenen het huurcontract;
  • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is;
  • We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, … .

Ik aanvaard de woning niet

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst terecht.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging… .

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?


Om de huurprijs te kennen, klik hier

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?


Klik hier voor meer info omtrent de huurwaarborg.

Tijdelijk huurcontract


Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Meer info vind je door hier te klikken.

Ik wil huren Ik krijg een woning aangeboden