Tweejaarlijkse actualisatie van de wachtlijst (2019)


In het voorjaar 2019 werden de inschrijvingsregisters van de kandidaat-huurders geactualiseerd.

Op 23 en 24 april 2019 werden alle kandidaat-huurders (1.017 KH), ingeschreven vóór 31/12/2017, aangeschreven met het verzoek om hun kandidatuur eventueel te willen herbevestigen, indien zij nog langer kandidaat wensten te blijven voor een sociale woongelegenheid. Kandidaat-huurders die na 1 januari 2018 werden ingeschreven, kregen geen brief en hoefden ook niets doen. Zij blijven gewoon op de wachtlijst ingeschreven.

Bij deze gelegenheid konden zij tevens hun voorkeur inzake gewenste ligging en type van sociale woning wijzigen, en dit met behoud van hun oorspronkelijke inschrijvingsdatum.

Wie niet op deze eerste brief schriftelijk reageerde, kreeg op 04/06/2017 nog een herinnering toegezonden.

De kandidaten die op deze herinnering niet binnen de 15 kalenderdagen reageerden, werden inmiddels geschrapt! Deze schrapping is definitief!

Hieronder geven wij je een overzicht van de stand van zaken op 30 juni 2019:

– 1.071 kandidaat-huurders werden uitgenodigd om hun kandidatuur opnieuw te willen bevestigen;

– 691 kandidaten hebben hun kandidatuur ook effectief herbevestigd;

– 305 kandidaten werden definitief geschrapt;

– tijdens de actualisatieperiode werd voor 21 kandidaat-huurders de inschrijving stopgezet     omdat zij tijdens de actualisatie:

  • een toewijzing hebben aanvaard;
  • overleden zijn.

Samen met het aantal kandidaten die ingeschreven waren na 01/01/2018 (en die dus niet betrokken waren bij deze actualisatie) bedraagt het aantal kandidaat-huurders op 30/06/2019 op onze wachtlijst nog steeds 1.227.

Ter vergelijking: Eind 2018 waren er in totaal 1.491 kandidaat-huurders ingeschreven voor een sociale woning.

Hieronder kan je de wettekst van de procedure van actualisatie downloaden.

  MB 30 juli 2008

De actualisatie gepland voor april 2021 werd door de coronacrisis uitgesteld. De volgende actualisatie zal in februari 2022 van start gaan.

Ik wil huren Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst