Kan ik een nieuwe sociale woning aankopen?


Nieuw Sint-Truiden zorgt voor woonmogelijkheden in alle betekenissen van het woord. Dit betekent ook dat wij in ons aanbod op bepaalde ogenblikken ook koopwoningen en/of sociale kavels te koop kunnen hebben.

Op dit ogenblik hebben we spijtig genoeg geen koopwoningen ter beschikking.

Je kan desgevallend wel terecht bij de huisvestingsmaatschappij cvba Kleine Landeigendom te Tongeren, dewelke ook actief is in ons werkgebied (Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken) en daar regelmatig sociale koopwoongelegenheden bouwt en verkoopt.

contactgegevens cvba Kleine Landeigendom

burelen: Pliniuswal 1 bus 2 – 3700 Tongeren

tel 012/23.68.68

website:   www.kleinelandeigendom.be

mail: info@kleinelandeigendom.be

Ik wil kopen Kan ik een nieuwe sociale woning aankopen?