Je centrale verwarming


 

Mijn centrale verwarming werkt niet – wat nu ?

Je cv-ketel wordt regelmatig gereinigd en gecontroleerd door de onderhoudsfirma Engie Cofely nv.

De huurder dient, naast dit onderhoud, zelf:

regelmatig de waterdruk te controleren:

Je kan de waterdruk aflezen op een metertje aan de cv-ketel.

De waterdruk moet tussen de één en twee kilo/cm² zijn.

 

Bij onvoldoende druk kan de cv-ketel in storing vallen. Je moet dan de installatie bijvullen met water en daarna alle radiatoren ontluchten.
Als je vaker dan 2 keer per jaar moet bijvullen, dan moet je dit melden aan de onderhoudsfirma.

regelmatig de installatie te ontluchten:

Wanneer je borrelende geluiden in je cv-installatie hoort of indien de radiatoren niet over de volledige oppervlakte opwarmen dan komt dit hoogstwaarschijnlijk door lucht in de leidingen of in de radiatoren. Je moet dan de radiatoren ontluchten.

Na het ontluchten controleer je terug de waterdruk op de ketel (zie hierboven).

Wat als je verwarming niet meer werkt?

Controleer steeds vooraf of:

  • De stekker van de ketel in het stopcontact zit;
  • Er voldoende waterdruk is – zie hierboven;
  • De installatie ontlucht is – zie hierboven;
  • De watertemperatuur van de ketel voldoende hoog staat;
  • De radiatorkranen open staan;
  • De kamerthermostaat juist is ingesteld;
  • De gaskraan open staat (bij een gasinstallatie);
  • Er nog voldoende stookolie in je tank is (bij een installatie op stookolie).

Wanneer dit allemaal in orde is en de verwarming werkt nog steeds niet, bel dan naar de onderhoudsfirma:

Engie Cofely nv is 24/24 uren en 7/7dagen bereikbaar: tel.  011/42.58.21

In eerste instantie zal men je klacht noteren, waarna een technieker van de onderhoudsfirma je terug zal opbellen voor een afspraak voor verdere actie.

              

 

Onderhoud Je centrale verwarming