Privacy disclaimer


BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

UITGEVER WEBSITE

cvba Nieuw Sint-Truiden – Gorsemweg 53 te 3800 Sint-Truiden

INHOUD WEBSITE

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Cvba Nieuw Sint-Truiden geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties. Bij het vaststellen van onjuistheden kan je contact opnemen met cvba Nieuw Sint-Truiden via avg@nst.be

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan cvba Nieuw Sint-Truiden. Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

COOKIES

Deze site gebruikt ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. Die informatie doet jouw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

In dit cookiebeleid licht cvba Nieuw Sint-Truiden jou toe welke cookies haar website gebruikt en waarom. Je krijgt ook informatie over hoe je dit als bezoeker kan controleren. We willen graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten waarborgen.

Een cookie is een klein gegevenselement dat de website in jouw webbrowser opslaat als je die bezoekt met jouw computer, tablet of smartphone. Het maakt het mogelijk om jou als bezoeker te herkennen. Het slaat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren op zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur, zodat je die niet elke keer opnieuw moet selecteren. De meeste cookies verhogen jouw gebruiksgemak.

Sommige cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden. Indien je niet wenst dat een website cookies plaatst op jouw apparaat, dan kan je de instellingen van de browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

Je schakelt cookies uit in de browser die je gebruikt. Klik op de naam van jouw browser om meer te weten over de werkwijze van jouw browser:

Als je cookies uitschakelt, kunnen bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies

Soorten Cookies

Naar duurtijd opslag:

  • Tijdelijke cookies

Deze cookies slaat de website tijdelijk op in jouw browser of toepassing. Op het moment dat je de browser of toepassing sluit, wist de browser de cookie terug.

  • Permanente cookies

Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de toepassing sluit. Permanente cookies maken het mogelijk jou te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Ze blijven staan tot ze hun einddatum bereiken, tot er een nieuwe cookie geplaatst wordt of tot je ze verwijdert in jouw instellingen.

Naar de partij die de cookies beheert:

  • Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die cvba Nieuw Sint-Truiden beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

  • Derdepartijcookies

Indirecte cookies of third-party cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van onze website. Derdepartijcookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens, door jouw bezoek aan de website, aan derden verzonden worden. 

Gebruik van cookies

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en jouw sessie te onthouden.

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en onthouden en beveiligen van jouw logingegevens. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

– het onthouden van uw login-gegevens

– het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens

– waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

  • Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Websites die veel bezocht worden, gebruiken deze cookies om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

  • Performantie en analyse cookies

Via deze cookies verzamelen we informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. We doen dat om de inhoud van onze website te verbeteren en om het gebruiksgemak te vergroten. Een goed voorbeeld zijn de cookies voor Google Analytics. Daarmee meten we hoeveel bezoekers we hebben, welke pagina’s populair zijn, …

  • Marketingcookies

Een website kan zogenaamde embedded elementen van andere derde partijen zoals bv. Youtube en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins. Voor het gebruik van deze cookies moet steeds uw toestemming gevraagd worden.

We willen graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten waarborgen. cvba Nieuw Sint-Truiden is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Vragen en/of opmerkingen kan je sturen naar avg@nst.be. 

Vragen

cvba Nieuw Sint-Truiden is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het e-mailadres avg@nst.be

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER: PRIVACY

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van cvba Nieuw Sint-Truiden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Wil je weten welke informatie cvba Nieuw Sint-Truiden over je heeft, klik dan hier: privacyverklaring Nieuw Sint-Truiden.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’.

Je hebt altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kan de gegevens ook aanpassen of laten verwijderen. Je kan ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via avg@nst.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Indien je een bepaald moment meent dat cvba Nieuw Sint-Truiden jouw privéleven schendt, dan kan je een klacht indienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

CRANIUM Belgium NV, met zetel te Excelsiorlaan 43, 1930 ZAVENTEM, is de DPO (Data Protection Officer) van cvba Nieuw Sint-Truiden. De functionaris voor gegevensbescherming kan je contacteren via e-mail: dpo.sociaalwonen@cranium.eu

Over ons Privacy disclaimer