Vacatures


Een team van een twintigtal medewerkers staat elke dag klaar om onze (kandidaat-)huurders op een klantvriendelijke manier te helpen aan een nieuwe thuis. Nieuw Sint-Truiden verhuurt ca. 1.600 woningen in de gemeenten Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom. Onze maatschappij is op dit moment volop in verandering. Om onze dienstverlening verder uit te bouwen zijn we op zoek naar 4 nieuwe collega’s.

Kom jij ons team versterken? Wees er snel bij! Solliciteren kan nog tot vrijdag 9 oktober 2020.

Diensthoofd Projecten

Functieomschrijving

Je zorgt samen met de directeur en diensthoofden voor het beleidsvoorbereidend werk. Je draagt zorg voor de optimale werking en de interne controle van de dienst projecten en zorgt voor de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Je wordt aangesteld als preventieadviseur binnen de organisatie.

Taken

Leidinggeven:

 • is verantwoordelijk voor de interne taakverdeling, continue bijsturing en ondersteuning van de dienst;
 • is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de dienst projecten;
 • is verantwoordelijk voor periodiek overleg met de mensen van de dienst voor een goede communicatie en opvolging;
 • stuurt mensen van de dienst aan tot het correct uitvoeren van hun taken en voert daartoe de controle uit;
 • zorgt voor een goede sfeer binnen de dienst;
 • is verantwoordelijk voor de evaluatie van het functioneren van de medewerkers;
 • is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de specifieke dienst en zorgt voor de optimale informatiestroom hiervan binnen de organisatie;
 • is verantwoordelijk voor het bijhouden van de woningkenmerken/conditiemetingen van het patrimonium;
 • is verantwoordelijk voor de opmaak van een visie met betrekking tot het bestaand patrimonium  waarbij rekening gehouden wordt dat elke woning tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn (A-label, EPC-score lager dan 100 kWh/m²jaar), waarbij keuzes gemaakt moeten houden naar renovaties en eventuele keuze voor vervangingsbouw;
 • is verantwoordelijk voor het gehele traject inzake de realisatie van de nieuwbouw-, vervangings- en renovatieprojecten met verhuisbewegingen inclusief de opmaak van de typebeschrijvingen;
 • coördineert de technische projectbegeleiding en coördineert de controle en het toezicht op de werven;
 • is verantwoordelijk voor de controle van de facturen en vorderingsstaten;
 • coördineert de administratieve werkzaamheden;
 • is verantwoordelijk voor de mailbox projecten@nst.be;
 • is verantwoordelijk en coördineert het up to date houden van de website voor wat betreft projecten en aankopen;
 • zorgt voor een goede communicatie met de andere teamverantwoordelijke/diensten;
 • onderhoudt een goede relatie met externe diensten en partners.

Operationeel:

 • constructief meewerken aan de beleidsvoorbereiding;
 • constructief en actief deelnemen aan het teamoverleg;
 • rapportage van overheidsopdrachten naar de vmsw;
 • prospectie van nieuwe projecten, de aankoop van gronden/panden voor de realisatie van projecten en volgt het recht van voorkoop en wederinkoop op;
 • zorgt voor de overdracht van gronden naar openbaar domein;
 • beheer en de administratieve afhandeling van de verkoopdossiers van kandidaat-kopers;
 • is verantwoordelijke voor de opvolging van de leegstand van panden;
 • ondersteuning/overnemen taken van haar/zijn medewerker bij afwezigheid;
 • ondersteuning /overnemen taken van het diensthoofd technische dienst bij afwezigheid;
 • treedt op als interne preventieadviseur binnen de organisatie.

Profiel

Basiscompetenties voor een medewerker van Nieuw Sint-Truiden:

 • Je werkt graag samen met andere mensen;
 • Je kan je in iedere situatie goed uitdrukken;
 • Je bent integer;
 • Je stelt de klant voorop.

Functiespecifieke competenties:

 • Je kan leidinggeven, delegeren en medewerkers coachen;
 • Je kan een goed oordeel vormen, bent ondernemend en kunt mensen overtuigen;
 • Je bent een kei in plannen en prioriteiten stellen;
 • Je werkt efficiënt en positief ingesteld, ook in moeilijke en drukke omstandigheden;
 • Je bent leergierig.

Voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkgesteld) in een bouwkundige richting;
 • Je hebt een goede kennis van word, Excel en outlook;
 • In het bezit zijn van een getuigschrift preventieadviseur (min. basiskennis) is een pluspunt.

Aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde voltijdse job van onbepaalde duur;
 • Loonschaal A1a-A3a, rekening houdend met relevante ervaring;
 • 39-uren stelsel met inhaalrust en glijdende werkuren;
 • Pakket van extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding

Iets voor jou?

Stuur je CV en motivatie vóór 9 oktober naar Nieuw Sint-Truiden cvba, t.a.v. H. Smeers, Gorsemweg 53 te 3800 Sint-Truiden of mail naar aanwervingen@nst.be

Meer info? Tel. 011/36.02.81 tijdens de kantooruren

2 administratief medewerkers wijk- en bewonerszaken

Functieomschrijving

Je detecteert, signaleert en lost problemen op rond de huurders en de verhuring. Je staat in voor de opvolging en behandeling van sociale klachten, zodat ze zo snel mogelijk opgelost geraken. Je zet in op huurdersbetrokkenheid en huurdersparticipatie.
Je vormt de verbindende functie tussen de huuradministratie en de technische dienst en je werkt nauw samen met je collega van de dienst wijk- en bewonerszaken.

Taken

Onthaal en begeleiding  van huurders:

 • beantwoorden van vragen van huurders aan het loket en aan de telefoon als de verantwoordelijke onthaal ze niet kan oplossen;
 • beantwoorden van vragen van huurders via email;
 • zorgt voor de huisbezoeken van de nieuwe huurders;
 • staat in voor de huisbezoeken bij probleemsituaties, huurgeschillen zoals domiciliefraude, samenlevingsproblematieken, burenruzies, …;
 • Staat in voor de begeleiding bij ingaande plaatsbeschrijvingen ter ondersteuning van de administratief medewerker technische dienst (, de verantwoordelijke onderhoud & herstellingen of de administratief medewerker projecten/werfleider);
 • staat in voor het begeleiden van huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten en te stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid;
 • bouwt contacten op met sociale actoren, start een samenwerking in functie van woonbegeleiding en verwijst de huurder correct door naar externe actoren zoals ocmw, caw, politiediensten,…;
 • neemt initiatieven om huurders meer te betrekken bij de huisvestingsmaatschappij en vanuit de bevindingen van de huurders de werking van de huisvestingsmaatschappij te optimaliseren;
 • neemt initiatieven om huurders meer te betrekken bij hun omgeving, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere actoren.

Administratie:

 • staat in voor de administratieve opvolging van de begeleidingsdossiers en algemene administratie;
 • behandeling, registratie en opvolging van sociale klachten;
 • planning en uitvoering van controles en huisbezoeken in het kader van onderhoud en sociale klachten, indien nodig in samenwerking met andere sociale actoren;
 • staat in voor de sociale begeleiding en ondersteuning van huurders in probleemsituaties en bemiddeling bij huurgeschillen: o.a. opvolging van domiciliefraude, samenlevingsproblematieken, burenruzies, …;
 • neemt initiatieven om de participatie van huurders te vergroten en zo optimaal mogelijk te informeren, waarbij op een zo breed mogelijke waaier van informatiekanalen wordt ingezet (nieuwsberichten, krantje, website, sociale media, email, brieven, …);
 • optimaal gegevensbeheer binnen de dienst en werkt hiervoor ondersteunend aan de teamverantwoordelijke;
 • onderhouden van de nodige relaties met de ocmw’s en eventuele andere sociale actoren.

Operationeel:

 • constructief en actief deelnemen aan het periodiek dienstoverleg;
 • overname van taken van collega administratief medewerker wijk- en bewonerszaken bij afwezigheid;
 • ondersteuning/overname huisbezoeken huurachterstallen van de verantwoordelijke debiteurenbeheer bij afwezigheid.

Profiel

Basiscompetenties voor een medewerker van Nieuw Sint-Truiden:

 • Je werkt graag samen met andere mensen;
 • Je kan je in iedere situatie goed uitdrukken;
 • Je bent integer;
 • Je stelt de klant voorop.

Functiespecifieke competenties:

 • Je bent empathisch en kan goed luisteren;
 • Je kan een goed oordeel vormen en bent ondernemend;
 • Je beschikt over een goede dosis overtuigingskracht;
 • Je kan goed plannen en prioriteiten stellen.

Voorwaarden:

 • Je hebt minimum een bachelordiploma (of gelijkgesteld) in een menswetenschappelijke richting;
 • Je hebt een goede kennis van word, Excel en outlook.

Aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde voltijdse job van onbepaalde duur;
 • Loonschaal B1-B3, rekening houdend met relevante ervaring;
 • 39-uren stelsel met inhaalrust en glijdende werkuren;
 • Pakket van extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding

Iets voor jou?

Stuur je CV en motivatie vóór 9 oktober naar Nieuw Sint-Truiden cvba, t.a.v. H. Smeers, Gorsemweg 53 te 3800 Sint-Truiden of mail naar aanwervingen@nst.be

Meer info? Tel. 011/36.02.81 tijdens de kantooruren

Medewerker administratie en onthaal

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het onthaal van de bezoekers en leveranciers en verstrekt correcte informatie met het oog op een professionele en kwalitatieve dienstverlening. Daarnaast zorg je voor de algemene administratie ter ondersteuning van de diensten.

Taken

Administratie:

 • brieven aanmaken en verzenden;
 • beheer van de post;
 • administratieve en logistieke ondersteuning bestuursvergaderingen;
 • inscannen aankoopfacturen en koppelen in boekhoudpakket;
 • registratie van huurcontracten;
 • inscannen van documenten;
 • verwerking van gegevens.

Onthaal:

 • is verantwoordelijk voor het algemeen onthaal van externe bezoekers van Nieuw Sint-Truiden, zowel aan het loket als telefonisch. Indien nodig doorverwijzen/doorschakelen naar een collega. Bij afwezigheid de nodige informatie noteren en doorgeven aan de betreffende collega;
 • is verantwoordelijk voor en coördineert de mailbox info@nst.be;
 • beantwoorden van vragen van (kandidaat-)huurders via e-mail, indien nodig doorsturen naar een collega;
 • maken van afspraken voor plaatsbeschrijvingen, huisbezoeken, afspraken op kantoor,… .

Operationeel:

 • constructief en actief deelnemen aan het periodiek dienstoverleg;
 • logistieke ondersteuning bij bewonersinitiatieven;
 • zorgt voor de aankopen van kantoorbenodigdheden en (relatie)geschenken voor de hele organisatie.

Profiel

Basiscompetenties voor een medewerker van Nieuw Sint-Truiden:

 • Je werkt graag samen met andere mensen;
 • Je kan je in iedere situatie goed uitdrukken;
 • Je bent integer;
 • Je stelt de klant voorop.

Functiespecifieke competenties:

 • Je bent empathisch, stressbestendig en assertief;
 • Je kan je flexibel opstellen en bent een echt organisatietalent.

Voorwaarden:

 • Je hebt minimum een diploma secundair onderwijs;
 • Je hebt een goede kennis van word, Excel en outlook;
 • Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.

Aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde deeltijdse (80%) job van onbepaalde duur;
 • Loonschaal C1-C3, rekening houdend met relevante ervaring;
 • Glijdende werkuren;
 • Pakket van extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Iets voor jou?

Stuur je CV en motivatie vóór 9 oktober naar Nieuw Sint-Truiden cvba, t.a.v. H. Smeers, Gorsemweg 53 te 3800 Sint-Truiden of mail naar aanwervingen@nst.be

Meer info? Tel. 011/36.02.81 tijdens de kantooruren

 

Over ons Vacatures