Visitatierapport 2019


Een tweede visitatieronde vond plaats op 1 en 2 oktober 2018.

Het resultaat van deze beoordelingsronde werd door de drie koppige visitatiecommissie gebundeld in een visitatierapport.

Dit volledig rapport, met inbegrip van het schrijven van minister Homans omtrent het resultaat van dit rapport kan je hieronder downloaden.

 

 Visitatierapport 2019

 

Visitatierapport 2013


Op 10 en 11 december 2012 kreeg onze huisvestingsmaatschappij als één van de eerste in Vlaanderen de door de Vlaamse Overheid aangestelde visitatiecommissie op bezoek.

De beoordeling van de door onze huisvestingsmaatschappij geleverde prestaties tijdens de voorbije jaren werd door deze 3-koppige commissie opgelijst in een uitvoerig visitatierapport.

In de toekomst zullen alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen om de 4 à 6 jaren door een visitatiecommissie bezocht en beoordeeld worden.

Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank en de daarnaast door de vennootschap verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en gesprekken met de vertegenwoordigers van de betrokken vennootschap, huurders en lokale woonactoren.

Dit volledig rapport kan je hieronder downloaden.

 visitatierapport 201305

Over ons Visitatierapport